Kommunikationsplattformen för planerade stopp
inom bas- och processindustrin


MaintPlanner gör det nu möjligt för industrier att enkelt schemalägga tillfällena för sina planerade stopp och sömlöst dela informationen både internt och externt.


Rätt information till rätt person i rätt tid

MaintPlanner samlar industrins planerade stopp på en plats

Underhåll är idag en del av helheten utanför företaget. Industrier och dess entreprenörer lever idag i symbios när det kommer till underhåll. Att ha tillgång till kompetenta service- och underhållsentreprenörer vid rätt tillfälle ger direkt påverkan på en industris driftsäkerhet. Med starkare samverkan kan nya värden skapas som gynnar både industri, entreprenörer och leverantörer.

Kämpar ni som Industri frekvent med att få bästa möjliga resurser till era underhållsstopp men fastnar ofta i bristande kommunikation kring stoppen?

Ser ni som Entreprenör att ni skulle kunna tillgodose industrins resursbehov på ett bättre sätt om ni fick tidig information om kommande underhållsstopp?
Med hjälp av MaintPlanner kan ni spara både tid och pengar genom bättre samverkan och en mer proaktiv kommunikation.
Schemalägg underhållsstopp

Spara tid

Industrin når enkelt såväl egna anställda som entreprenörer med informationen om planerade stopp. Som entreprenör får man snabbt och enkelt information om industrins kommande stopp.

På ett Enkelt sätt

Uppdatera stopplaneringen en gång och samtliga berörda nås av genomförd förändring. Slipp missförstånd och föråldrade dokument som inte längre skapar värde.

Genom bättre Samverkan

Skapa nya värden genom bättre samverkan och spara både tid och pengar genom kortare kommunikationsvägar, tydligare information och förenklad planering. 

Vår produkt

Vi levererar en nytänkade kommunikationsplattform som låter industrier planera och schemalägga tillfällena för sina stopp. Informationen om stopptillfällena når sömlöst såväl internt anställda som entreprenörer och andra industrier. Med längre framförhållning och samverkan skapar man en bättre och säkrare arbetsmiljö för alla inblandade.
MaintPlanner - Hjälper industrin till effektivare underhållsstopp

Industri

Vårt verktyg låter er enkelt schemalägga era planerade stopp. Ni når sömlöst alla inblandade, såväl internt anställda som externa resurser med rätt stoppinformation i god tid innan stoppet.


MaintPlanner - Hjälper industri och entreprenörer till bättre samverkan

Entreprenör

Genom MaintPlanner håller ni er alltid uppdaterade på era kunders planerade stopp. Med tidig och rätt information kan ni mer proaktivt planera era egna resurser och projekt. Ni behöver inte längre känna att ni ligger steget efter.

Vi täcker allas behov

Vår produkt är applicerbar hos alla industrier där planerade stopp är en del av vardagen, vare sig det handlar om kortade dagsstopp eller längre underhålls- och revisionsstopp.
Underhåll Pappers-och Massaindustri
Pappers- och Massaindustri
Underhåll Energiindustri
Energiindustri
Underhåll - Gruvindustri
Gruvindustri
Underhåll Kemiindustri
Kemindustri
Underhåll - Livsmedelsindustri
Livsmedels- och dryckesindustri
Underhåll - Läkemedelsindustri
Läkemedelsindustri
Underhåll - Stål-och metallindustri
Stål- och metallindustri
Underhåll - Sågverks- och Träindustri
Trä- och Sågverksindustri
Underhåll - Vattenkraft
Vattenkraft

Kontakta oss

Är ni intresserade av MaintPlanner?
Kontakta oss med hjälp av formuläret nedan eller mejla oss på info@maintplanner.se så berättar vi mer!
Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in