MaintPlanner skapar nya värden

Vår unika kommunikationsplattform skapar nya värden genom samverkan och eliminerar samtidigt risken för missförstånd. Rätt information till rätt personer i rätt tid skapar rätt förutsättningar till ett väl genomfört stopp. MaintPlanner samlar industrins planerade stopp på ett och samma ställe.
Driftsäkerhet genom samverkan

Planera

Som industri schemalägger ni enkelt och intuitivt alla era kommande stopp och delar dem sömlöst, både internt och externt. Industrins anställda får full insikt i sina produktionslinjers stopptider. Känslig information filtreras automatiskt bort innan externa entreprenörer och andra industrier ser de kommande stoppen.

Lång framförhållning sparar pengar, medverkar till bättre resursutnyttjande och möjliggör att rätt underhållsåtgärder kan utföras med rätt kompetens enligt tidplan.

MaintPlanner hjälper industrin och entreprenörer till effektivare underhållsstopp
Förbättra ert förebyggande underhåll genom samverkan

Kommunicera

Industrins anställda synkroniserar enkelt in sin stoppkalender i önskad kalenderfunktion (exempelvis Outlook) och har därmed alltid rätt stoppinformation lättillgänglig och automatiskt uppdaterad i exakta tider.

Med MaintPlanner får alla den senaste informationen kring de planerade stoppen på enklast möjliga sätt!

Få information om kommande underhållsstopp

Inhämta

Som industri delar ni med er till andra industrier och entreprenörer kring vilka dagar ni planerar att genomföra era stopp. Att samverka kring stopptillfällena minskar risken för kollision av större underhållsstopp och ökar samtidigt möjligheten att få tillgång till de rätta externa resurserna, vilket ofta starkt bidrar till ett väl genomfört underhållsstopp.

Som entreprenör kan du enkelt följa de industrier ni utför arbeten hos och därmed ständigt hålla er uppdaterade på vilka dagar de kommande stoppen ligger planerade. När en industri uppdaterar sin stoppkalender får ni som entreprenör automatiskt en notis om att en ändring gjorts.

MaintPlanner hjälper er som entreprenör att vara mer proaktiva i er resursplanering och på så sätt bistå era kunder inom industrin på ett ännu effektivare sätt.

Intresserad? Kontakta oss idag!

Kontakta oss